Sinds eind 2018 beschikken wij over volgende certificaten:

ISO9001:2015

Het doel van ISO 9001 is een performant kwaliteitsmanagementsysteem te integreren in bedrijven zodat zij kunnen voldoen aan de eisen van klanten, leveranciers en al hun andere stakeholders.

Een versimpelde weergave van wat ISO9001 tracht te beogen:

  • Zeg wat je doet
  • Doe wat je zegt
  • en bewijs het!

Kwaliteit is onze topprioriteit. Zowel de kwaliteit van onze producten als die van onze diensten staat bij ons op nummer één. Maar hoe monitor je dit allemaal en hoe weet je nu echt of je als bedrijf de noden van je klanten kent? De implementatie van een managementsysteem kon hierbij zeker helpen. Door deze insteek waren wij er vrij snel van overtuigd dat het behalen van ISO9001 zeker een meerwaarde kon betekenen. Door het behalen van dit certificaat hebben wij een beter inzicht gekregen in onze processen, onze sterktes en onze verbeterpunten.

Continu verbeteren en ons managementsysteem challengen blijft dan ook ons doel. Jaarlijks komt een onafhankelijke instantie ons managementsysteem auditen om te controleren of wij aan de opgelegde eisen voldoen.

VCA*

Kwaliteit en veiligheid gaan hand in hand. Wij vinden het belangrijk dat, om kwalitatief werk af te leveren, de klant er zeker van mag zijn dat wij als bedrijf veilig werken, zowel binnen als buiten de muren van Duvivier-Motronic.

Duvivier-Motronic is sinds 2018 in het bezit van het VCA*- certificaat. Elk jaar komt een onafhankelijke instantie ons bedrijf auditen, zodat wij onze stakeholders kunnen aantonen dat wij ons houden aan de opgelegde eisen m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu.

Met dit certificaat proberen wij ongevallen, psycho-sociale risico’s en milieuschade preventief te voorkomen. Onze medewerkers beschikken allemaal over een VCA-basis certificaat en zijn allemaal opgeleid om ook bij u on-site veilig te werken.

Hoe realiseren en onderhouden wij deze veiligheid-mindset bij onze medewerkers?

  • Maandelijkse toolboxmeetings
  • Externe en interne keuringen
  • Werkplekinspecties
  • Een onthaalbrochure met instructies voor de nieuwe medewerkers
  • Organiseren van interne als externe opleidingen (VCA-basis, BA4/BA5,…)